Łódź, dn. 21.08.2018 r.

Grupa mediaM  sp. z o.o. sp.k. ogłasza nabór na stanowisko:

Technika laboratoryjnego

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem realizacji projektu pt.: „Opracowanie naturalnego konserwantu spożywczego pochodzenia roślinnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I – Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działania I.2 – Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania I.2.2 – Projekty B+R Przedsiębiorstw, pragnę zaprosić Państwa do złożenia aplikacji na stanowisko: Technika laboratoryjnego

I. Podmiot ogłaszający nabór:

Grupa mediaM sp. z o.o. sp.k.
Kasprzaka 7/9
91-083 Łódź
TEL: 42 278 21 75
NIP: 7272792668
WWW: https://www.grupamediam.pl/

Dokumenty do pobrania:

1. Technik laboratoryjny – kompletna treść ogłoszenia
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. powiązań
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. zaangażowania
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego