Beneficjent:

Grupamediam.pl sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 40
93-564 Łódź
NIP: 727-279-26-68
REGON: 101794401

 

Tytuł projektu: “Opracowanie naturalnego konserwantu spożywczego pochodzenia roślinnego

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I – Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działania I.2 – Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania I.2.2 – Projekty B+R Przedsiębiorstw.

Celem projektu jest opracowanie metody pozyskania naturalnego konserwantu spożywczego pochodzenia roślinnego.
W ramach prac badawczo-rozwojowych sprawdzone będą metody pozyskania produktu.

Planowane efekty:

Opracowanie metody otrzymywania z roślin naturalnego konserwantu spożywczego
Opracowanie wstępnej metody i technologii przemysłowej procesu.

Wartość projektu: 2 615 579,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 757 703,40 zł

Kontakt Biuro 

ul. Wieniawskiego 40
93-564 Łódź p.330

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 08.00-16.00

Numery Telefonu
Tel.: (42) 278-21-75
Fax: (42) 278-21-76

Mail:
e-mail: biuro@grupamediam.pl 

Kontakt Laboratorium

ul. Rewolucji 1905 roku 48
90-213 Łódź

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 08.00-16.00

Numer Telefonu
730-320-686

Mail:
br@grupamediam.pl