Klauzula informacyjna:

 1. Drogi Kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa mediaM sp. z o.o.o sp.k.,  zwany dalej: „Administratorem”.
  Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@grupamediam.pl lub telefonując pod numer: +48 42 278-21-75
  Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Pani Eweliny Knap pisząc na adres poczty mail dane@mediam.eu lub dzwoniąc na numer telefonu +48 42 278-21-75
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu:
  – sprzedaży i dostarczenia towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  –  zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  –  realizacji umowy lub świadczenia usług, zarządzania udzielaniem tych usług, obsługi rozliczeń oraz płatności związanych z tymi usługami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  –   rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f  Rozporządzenia,
  –  realizacji przez czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  –  marketingu, w tym promocji produktów lub usług oferowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  –  ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy lub okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, przeniesienia, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Udzieloną nam zgodę możecie w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody)
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.