windows xp problemy - Grupa mediaM

Koniec wsparcia dla InsERT GT na system Windows XP
Parę dni temu, producent poinformował użytkowników aplikacji poprzez InsMAIL, o zakończeniu wsparcia dla programu InsERT GT na następujące systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server.
Decyzja ta została podjęta ze względu na brak wsparcia tych systemów operacyjnych przez Microsoft.
Pozostałe aplikacje firmy InsERT, które nie będą posiadały gwarancji stabilności działania to:
Analityka, InsERT Nexo, Navireo, mikroSubiekt, Sello, Sprint, Skarbnik 4 oraz Przelewy 2.
W związku z powyższym zachęcamy do wymiany na nasze komputery poleasingowe z systemami Windows 7 oraz Windows 10.